Being Theoria

2022 4th Hangzhou Triennial of Fiber Art

Being Theoria, Zhejiang Art Museum:2022.10.18-12.4

Pure Reason, Hangzhou Museum:2022.9.30-12.4

 

Exhibition Director: Ying Jinfei

Artistic Director: Shi Hui

Chief Curator: Liu Tian

Co-Curator: Liu Yihong, Ying Xinxun, Iris Long, Wang Hongzhe

Assistant Curator: Xi Tianhao, Duan Xin, Zheng Linyixin, Ren Yue

Project Director: Huang Yan

Project Coordinator: Gu Wenjia, Wu Jiayu, Xu Xiaoxiao, Zhao Jin

 

Official Director: Publicity Department of the CPC Zhejiang Provincial Committee

[Hosted by]

Zhejiang Provincial Department of Culture and Tourism

Zhejiang Provincial Federation of Literary and Art Circles

China Academy of Art 

[Organizer by]

Zhejiang Artists Association

Zhejiang Art Museum

Contemporary Fiber Art Institute of China Academy of Art

Hangzhou Museum 

[Supported by]

Zhejiang Provincial Arts Fund

De Ying Foundation